Contacte amb el Servei de Pediatria

Responsable: IDCQ HOSPITALES Y SANIDAD S.L.U. Carrer Zurbarán 28, Madrid (28010) Dades de contacte DPO: DPO@quironsalud.es Finalitat: Atendre correctament la seva petició d’informació. Procedència: Propi interessat. Legitimació: Interès legítim en respondre als seus dubtes i gestionar les seves cites. Destinataris: Les dades personals no seran comunicades a tercers excepte obligació legal o previ consentiment de l'interessat. Drets: Podrà exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, portabilitat i limitació del tractament, com s'explica en la Informació Addicional.

És l'alentiment de la corba de creixement. Les corbes de creixement diferencien pes, talla i perímetre cefàlic (circumferència del cap). Els patrons de creixement dels nens segueixen unes corbes determinades. Normalment, es creix per un percentil (una mena de carril), que és diferent en cada nen/a, i ve determinat per factors genètics, de l'embaràs i període neonatal, nutricionals, etc. Créixer en un percentil baix, per exemple, el percentil 10 (aquell en el qual es troba un 10% de la població) pot ser normal, mentre la corba es mantingui en aquest carril, encara que el nen sigui petit. Això és típic de nens que han nascut amb pes baix.

El retard ponderal o "fallida de medro" es defineix quan el nen alenteix el seu creixement de pes (ponderal) o de pes i talla (pondoestatural), i passa a un carril més lent. Pot ser transitori, arran de malalties intercurrents (virasi, intervencions), i després el més probable és que es produeixi una acceleració o catch up i es torni al carril original. Si és progressiu i no recupera, el pediatre iniciarà valoració i estudis de les possibles causes.