El passat 8 de setembre l'Hospital Universitari Dexeus i la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) han acordat donar continuïtat a l'adscripció del centre hospitalari a la Universitat com a Institut Universitari de Recerca. L'Hospital Universitari Dexeus està adscrit a la UAB des del 1989.

L'Hospital Universitari Dexeus com a Institut Universitari de recerca adscrit a la UAB es compromet a fomentar la investigació i la capacitat investigadora dels seus professionals, així com la transferència de coneixement a l'àmbit de les ciències de la salut. Els dos centres col·laboren en el camp de la docència de manera que la formació i la divulgació en cursos de doctorat, màster i especialització i formació docent continuada que realitzi l'Hospital Universitari Dexeus tindrà la mateixa consideració de docència pròpia de la UAB.

La UAB i Dexeus organitzen sessions i jornades temàtiques conjuntes i també es comprometen a l'intercanvi de talent entre les dues institucions.

Centre d'excel·lència en docència i investigació

La investigació i la docència estan a l'ADN de l'Hospital Universitari Dexeus, un dels primers centres privats universitaris d'Espanya, així com el primer hospital privat acreditat per a la formació de Metges Residents (MIR).

El juliol del 2021, l'Hospital va ser acreditat com a Hospital Acadèmic per la Joint Commission International, l'organisme internacional de qualitat més exigent a l'àmbit de la salut. Aquesta acreditació corrobora que l'hospital compleix els compromisos exigits en la realització i promoció de les línies de recerca i busca que els professionals del futur treballin sota els estàndards de seguretat i de qualitat que persegueix aquest organisme internacional. L'Hospital Universitari Dexeus és el primer Hospital de Catalunya, tercer a Espanya, que és reconegut com a centre docent i universitari per l'organització Joint Commission International.

Activitat científica Hospital Universitari Dexeus

Durant el 2021, els professionals de l'Hospital Universitari Dexeus de les diverses especialitats medicoquirúrgiques van publicar 166 articles en revistes científiques amb un factor d'impacte mitjà de 6,53. A més, es van signar 26 nous assajos clínics, 19 de fase primerenca.